• Nekünk ezt jelenti a tánc

 • élmények színpadon és túl...

 • élmény látni és átélni...

 • élmények határon innen és túl...

 • évszázados hagyományok...

 • fiatalság...

 • fontos apró részletek...

 • gyönyörű viseletek...

 • kortalanság...

 • lendület...

 • összhang a táncban...

 • tavaszi megújulás...

 • vidámság...

 • mit jelent nekünk a tánc
 • élmények színpadon és túl..
 • élmény látni és átélni...
 • élmények határon innen és túl...
 • évszázados hagyományok....
 • fiatalság..
 • fontos apró részletek...
 • gyönyörű viseletek..
 • kortalanság...
 • lendület..
 • összhang a táncban...
 • tavaszi megújulás..
 • vidámság..

Történetünk

emblémánk nyomán...

„Honnan járják, honnan hozták,
honnan e mozdulat-ország?”
- Kányádi Sándor
potorke
Beszélünk népdalról, népzenéről, népmeséről, népművészetről, de nem azért, mintha mindezt a szó szoros értelmében a nép közös megállapodással alkotta volna. Az alkotók mindig egyének, ha nevük nem is öröklődik a maradékra. Tárgyak díszítéséhez nem ért a nép minden fia, ahogy jó táncos, nótafa, mesélő nem akad minden bokorban. 
A nép művészei folytatják rendes, mindennapi munkájukat, s rendszerint csak felkérésre, barátságból veszik elő művészetüket. A művészethez a nép szerint három kell: tudomány (tudás) könnyű kéz (vagy láb) és idő. Ha van idő, a láb is megkönnyebbedik, a tudomány is jelentkezik. Régen az „időt tőtött” emberek később is ügyes mesterek maradtak.
Ezekre gondolva érthető ez a tiszántúli szó: „rabimunka”, mely 
a nép szemében a legaprólékosabb, finomabb, legmagasabb rendű népművészetet jelenti. A tánc is művészet. De hétköznapi értelemben igazán értékessé az teszi, amit az egyén hozzátesz és közösségként megalkot.Miért is írom e sorokat? A Pötörkében a tárgyi népművészet összefonódik a tánccal, oda és vissza.Örök Pötörkés barátunk, Petreki László Pepó lőporszaru gyűjteményét csodáltam meg a minap. Kevés múzeumban találnánk hasonlót. A szarvasagancsból készült porszaruk különlegesek. Nincs mégegy ilyen tárgycsoportunk, amely az igazolhatóan ősi, nagyrészt őskori díszítményeknek olyan gazdag sorozatát tárná elénk, mint ez. Annyi bizonyos, hogy már a népvándorlás korában is megvoltak, s díszítésük a maiakkal azonos.
Az erdélyi lőporszaruk leggyakoribb díszítő elemei föltehetőleg emberábrázolások. Hasonló ábrázolások már az őskorban is vannak. Ezek az emberábrázolások a porszarukon szinte mindig sorozatokban láthatók, körívekkel összekötve, mintha összefogódzott, összeölelkezett emberek volnának. Föltehető, hogy valami ősi, varázsló célú kultikus cselekedet (talán TÁNC) jelképes ábrázolásának maradványai ezek.Ezek a kis táncoló figurák a kedvenceink.Ezt a figurát alkotta meg felkérésünkre a Pötörke emblémájaként Ölveczky Gábor komáromi grafikus sok-sok évvel ezelőtt. Nekünk ugyanazt jelenti, amit jelentett őseinknek is sok-sok száz és ezer évvel ezelőtt:
Összefogódzott, összeölelkezett emberek, akik valami ősi, kultikus cselekedetet végeznek
igen, TÁNC!

– Gyurkó Erzsébet
(A MAGYARSÁG NÉPRAJZA c. könyv nyomán)

Ugrás:

A Pötörke története

A kezdetekről…

(részletek Miltényi Gábor: „Tatai néptáncmozgalom 1972-1989-ig” c. írásából)
„…1980. szeptemberében indult el egy tánccsoport, mely középiskolásokból állt kizárólag. Vezetőjük Túri Róbertné lett, ki az előző évben költözött Tatára Kisbérről, ahol már hosszú évek óta színvonalas, tartalmas munkát végzett az ottani táncegyüttes vezetőjeként.
Ebben a csoportban táncolt Túri György is és közben elvégezte a táncoktatói tanfolyamot, majd 1986-ban átvette édesanyjától a csoport vezetését. Fontos ez a dátum, mert ez a „PÖTÖRKE” Néptáncegyüttes születési éve. Túri György újra városi együttest szervezett, az addig középiskolás csoport helyett, és azóta töretlen lendülettel, akarással, magas művészi színvonalon vezeti az együttest. Az ő személyében már remélhetőleg koreográfus vezetője lesz a csoportnak.

Értéket képviselnek, mely értékekre nagyon kellene vigyáznunk, még ezekben a megszorításokkal terhes időkben is.”

– Miltényi Gábor
Tata, 1989. február hó 28.

1986

Az első tíz évről...

A Pötörke Egyesület jelenlegi vezetőinek kérésére a rendelkezésemre álló dokumentumok alapján az egyesület - akkor még néptáncegyüttes - első tíz évéről az alábbiakban számolok be.

A tatai Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskolában dr. Túri Róbertné néptáncoktató vezetésével 1979-től 1986-ig működött Néptánccsoport, mint a Pötörke Népművészeti Egyesület jogelődje.

Ekkor az intézmény tánccsoportja - az iskola kereteiből kilépve, de annak további támogatását is élvezve (a táncruháknak szekrényeket, a táncpróbákhoz megfelelő helyiséget biztosítva térítésmentesen, valamint esetenként az iskola autóbuszával a csoport utaztatását is lehetővé téve) – vezetésemmel városi néptáncegyüttessé alakult át. A városi együttes művészeti vezetése az én feladatom volt.
A Jávorka Mezőgazdasági Szakközépiskola diákjain kívül más középiskola tanulói, és már kétkezi vagy szellemi munkát végző férfiak és nők alkották a csoportot. Az együttes létszáma 30 és 50 fő között ingadozott. A városi csoport fenntartásában részt vett a fent nevezett iskolán kívül a Városi Művelődési Ház, a Bláthy Ottó Szakközépiskola, a tatai Honvédség, a Középfokú Honvéd-kollégium valamint néhány más szervezet és intézmény. A táncpróbákra a környező községekből, sőt Tatabányáról, Esztergomból és Komáromból is jártak néptáncot kedvelő fiatalok. Az átalakulás után az együttes fő célkitűzése volt, hogy a magyar néptánc-kincsen kívül megismertesse az érdeklődőkkel a már-már elfeledett népszokásokat is. 

Az új együttes életképesnek bizonyult. Ezt bizonyítja, hogy Bottyán Ildikó vezetésével önálló zenekarunk is volt, Kincső néven. Ugyancsak sokat jelentő az is, hogy egyre bővülően kaptunk szereplési lehetőséget

belföldön:

Bábolna, Baj, Bakonyszombathely, Budapest, Dunaszentmiklós, Esztergom, Kisbér, Kocs Komárom, Környe, Lábatlan, Nagyigmánd, Naszály, Nyíregyháza, Orosháza, Oroszlány, Pécs, Sopron, Süttő, Szabadszállás, Székesfehérvár,Szolnok, Szombathely, Szomód, Tata, Tatabánya, Tokod, stb.

külföldön:

Németországban Gross-Seelheim (többször is). 1996-ban Marburgban is szerepeltünk a gross-seelheimiek meghívására, Gerlingen, Trier; Ausztriában Graz és Felső-Ausztria; Hollandia, Gombaszög (akkor még Csehszlovákia), Dánia
A Gross-Seelheim-i együttest többször is vendégül láttuk Tatán, pl. 1995. nyarán is (1989-ben és 1994-ben ismételten mi voltunk náluk). Valamennyi külföldi utunkról, s a német vendégek magyarországi, tatai szerepléseiről rendszeresen tudósított a megyei média.

A magyar honvédség képviseletében több városban lépett fel együttesünk, képviselve egyúttal városunkat is: Nyíregyháza, Kisújszállás, Sátoraljaújhely, Veszprém. Valamennyi helyről 1., 2., vagy 3. helyezéssel tértünk haza.

Egyéb eredmények: 1991-ben a Pötörke Néptáncegyüttesből három táncos jutott be a szóló-táncverseny döntőjébe, s ez a fiatal együttestől kiemelkedően szép eredmény volt. Indultunk a MTV koreográfiai versenyén és a „Ki mit tud?” tv-produkcióján is. A megyei néptánc-fesztiválon az Alföldi Boruss István, Osskó Endréné, Pálffy Gyula hármasból álló zsűri a tánccsoportot és zenekarát a megyei fesztivál erősségének tartotta. A zsűri valószínűsítette a zenekar meghívását a rádióba.

Egyéb elismerések: 

(Több mint húsz koreográfiát készítettem az együttesnek 1991-ig, s ez alatt az idő alatt három népszokást állítottunk színpadra.). 1990-ben megkaptuk a Magyar Honvédség Kiváló Együttes kitüntető címet, s addigi tevékenységem elismeréseként elnyertem a Komárom-Esztergom Megye Ifjúságáért Díjat. 

Ugyancsak 1990-ben az együttes volt a házigazdája a Nemzetközi Folklór- találkozónak, valamint 1991-ben az Örökség Gyermek Néptánc-egyesület vezetőinek felkérésére a Pötörke szervezte meg a szólótáncverseny területi döntőjét.

A felnőtt csoport utánpótlásának biztosítására Gombik Gabriella „C” kategóriás táncoktató és Fiú Ferencné vezetésével - megyénkben először ők kezdek el óvodás korúaknak táncot oktatni - 20-24 fős óvodáscsoport vett részt néptánc-oktatásban, s Gyurkó Erzsébet ugyancsak „C” kategóriás táncoktató vezetésével egy általános iskolai alsó tagozatos utánpótlás-csoport is működött, valamint Jónás Mónika „C” kategóriás oktató vezetésével egy 30-35 fős felső tagozatos csoport is dolgozott. A 40 fő körüli felnőtt csoport művészeti munkáját „B” kategóriás néptánctanárként én irányítottam.
A néptáncosok sikeres szereplésének bizonyítékai a következő eredmények is:
Különböző fesztiválokon I., II. helyezéseket értek el a következők szerint: 1987-ben a Katonai Kollégiumok Országos Kulturális versenyén II. díj; ugyanebben az évben a Néphadsereg Magasabb Egység Kulturális versenyén II. díj; továbbá megkapták a SzMT különdíját, s ugyancsak Tata város különdíjában is részesültek. 1988-ban a Magyar Honvédség Országos Kulturális Szemléjén I. díjat érdemeltek a szereplésükkel, majd Szabadszálláson, az előzőhöz hasonló versenyen Koreográfiai díjat kaptak. 1989-ben a Novák Ferenc vezette zsűritől Arany III-as minősítést kaptak, s ugyanez a zsűri engem, mint koreográfust a koreográfiai versenyen nívódíjban részesített. 1990-ben a Honvédalakulatok Magasabb Egységű Versenyének országos döntőjén, Budapesten az együttes elnyerte a „Legjobb Amatőr Néptáncegyüttes” kitüntető címet, az együttes két tagja, Keltai Gábor és Németh Kálmán különdíjat kapott, a táncosok kísérő zenekara „Arany oklevél”-ben részesült. Ugyancsak 1990-ben az együttes Arany minősítésben részesült, én pedig ismét nívódíjat kaptam a koreográfusi munkáért.
Az együttes tagjai közül az első tíz év alatt 4 fő „C”-kategóriás táncoktatói végzettségre tett szert, kettő pedig végezte az ehhez szükséges három éves képzést. Ez alatt az együttes vezetője megszerezte a „B” kategóriás táncoktatói végzettséget is.

Ugyancsak erre az időre esik a Komárom megyei népszokásokat megörökítő video-anyag elkészítése. Ennek egyik szereplője a Pötörke Néptánc-együttes volt. A Peron Music Kiadónál 1993-ban videofilm készült (Peron Music VMC-9401) a Pötörke Néptáncegyüttesről. Ez egyben jól propagálta Tata városát is.

Az utánpótlás-csoportok közül a „Csuporka” óvodás csoport Levente Péter Égből pottyant délelőtt c. műsorában szerepelt.

Az együttes az első tíz évében színpadra vitte Magyarország különféle tájegységeinek, Szatmár megyének, Dél-Dunántúlnak, a Nyírségnek, Szigetköznek és az akkor még a csehszlovákiai Mátyusföldnek, Erdélynek, valamint a volt Jugoszlávia elpusztított falujának, Szentlászlónak , stb. táncait.

Az első tíz év folyamán az együttes tagjai, s maga az együttes is többször „megmérették” magukat. Szólótáncversenyeken (Gyurkó Erzsébet, Halápi Ágnes, Keltai Gábor, Kemény Mátyás, Pőcze László és Túri György táncos improvizációkkal lépett fel, közülük négyen a területi döntőről az országos döntőbe is bejutottak), valamint a Népművészet Ifjú Mestere cím elnyeréséért indított versenyen indultak. A szólótáncverseny országos döntőjébe három táncos jutott, ketten elnyerték a Népművészet Ifjú Mestere címet (Túri György, Keltai Gábor).

Terveik között szerepelt Komárom-Esztergom megye néptáncainak összegyűjtése és színpadra vitele. Ehhez a munkához elnyerték a Művelődési és Közoktatási Minisztérium pályadíját.

Komárom-Esztergom megye számos településén vezettünk felkérésre és meghívásra táncházakat, mindannyiszor általános megelégedésre.

Az első tíz év után a néptáncegyüttes úgy döntött, hogy átalakul vagy egyesületté, vagy pedig alapítvánnyá. Jómagam az alapítványt választottam volna, mert nagyobb esélye mutatkozott annak, hogy szponzorokat nyerjünk (az alapítványokat most is inkább támogatják szponzorok). A néptáncegyüttes az egyesületi forma mellett döntött. Az ezt megelőző taggyűlés felszínre hozta a már meglévő kisebb-nagyobb ellentéteket, s ez tükröződött vissza a kötelezően megírandó alapszabályzatban is. Talán érdemes lett volna még kissé érlelni a megszövegezést, de nem ez történt. A tagság által elfogadott szabályzat több táncos távozásához vezetett, s ekkor döntöttem az együttes művészeti vezetőjeként a kilépés mellett. A szabályzat a koreográfus-művészeti vezetőnek annyira megkötötte volna a kezét, hogy ez már a művészeti elképzeléseim a rovására ment volna. Ezt nem tudtam elfogadni, ezért nem vállaltam a továbbiakban sem a vezetést, sem az egyesületi tagságot. Tíz év munkájának az eredményességét később bizonyította az is, hogy a Pötörke továbbra is működőképes maradt, s talán az is bizonyítja ezt, hogy eljutott a 30 éves évfordulóig.
Amit végeznek, értékes munka! Kívánom, hogy sikeresen folytassák!

- Túri György
2016. május 17.
A Népművészet Ifjú Mestere
az együttes megszervezője és alapító tagja, volt művészeti vezetője

Örökség

30 év története dióhéjban

Pötörke Népművészeti Egyesület
A Pötörke Táncegyüttest 1986-ban Túri György alapította s 1996-ig vezette. Ebben az időszakban szereztünk Arany II. fokozú minősítést 1988-ban. Már ekkor kialakult a téli népszokásokat is megjelenítő karácsonyi műsorok sorozata, valamint az 5 évente történő jubileumi előadások hagyománya. A Pötörkét a városban, megyében, valamint az egész országban majd külföldön is számos helyre hívták vendégszerepelni.

Évtizedekig tartó partnerkapcsolat fűzött minket a németországi gross-seelheimi táncegyütteshez, számos látogatást tettünk Tata testvérvárosaiban. Több alkalommal jártunk Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Lengyelországban, Korzikán, Mongóliában, Erdélyben. A 30 év alatt számos neves koreográfus dolgozott velünk: Túri György, Gábor Klára, Rigóné Szegvári Ildikó, Nagy Zoltán József, Török Sándor, Román Sándor, Szilágyi Zsolt, Juhász Zsolt, Szávai József, Méhes Kata, Kupec Mihály, Gémesi Zoltán.

1996-tól a Pötörke Táncegyüttes átalakult Pötörke Népművészeti Egyesületté, művészeti vezetője Keltai Gábor lett, aki azóta is vezeti és irányítja a művészeti munkát. Feleségeként és táncos társaként lettem segítője ebben a munkában, s az utóbbi években az egyesület elnöke. Közös munkánkkal – és számos segítőnk közreműködésével – az együttes felvirágzott, sok ifjú táncos ismerte meg és ismeri meg jelenleg is egyesületi keretek között a közösség összetartó erejét, a hagyományok ízét, a táncházak hangulatát, a hagyományőrzők és egymás tiszteletét, a népdalokat, táncokat és egymást. Hosszú ideig magunk készítettük koreográfiáinkat is: Szegvári Ildikó, Gyurkó Erzsébet, Keltai Gábor és Szabó István voltak koreográfusaink, számos sikert értünk el saját alkotásainkkal is.

Az együttes sokáig felnőtt táncosokkal működött, majd óvodás kortól kezdtük meg a néptánc oktatást, utánpótlás nevelést. Ebben jeles óvodapedagógusok működtek közre: Molnár Melinda, Bartók Anikó majd Szőnyegné Szegvári Emese – aki hosszú évekig vezette az óvodás néptánccsoportot. Az iskolás korú táncosokat Jónás Mónika, Kemény Mátyás is évekig tanították.

Rendszeres táncházakat rendeztünk a felnőtteknek, amelyre az egész megyéből, sőt a határon túlról is jártak táncosok. Ebből fejlődött ki a Városi Folk-nap, amelyet 20 évvel ezelőtt rendeztünk meg először, s azóta is töretlenül minden évben sort kerítünk rá. Számos neves előadó, együttes, zenekar fordult meg itt a 20 év alatt.

5 évig szoros együttműködésben működtünk a Tatai Művészeti Iskolával, számos közös fellépésünk volt a tatai Sokadalmakban, a Millenárison, a Művészetek Völgyében Kapolcson. Közös pedagógusokkal dolgozva hoztunk létre értékes műsorokat, szép emlékeket.

Kezdetektől fogva rendszeres résztvevői voltunk a megyei gyermek és felnőtt néptánc fesztiváloknak. Pedagógusaink, táncosaink szakmai tudásának gyarapítását mindig szem előtt tartottuk, így a C majd B kategóriás néptánc oktatói tanfolyamok elvégzése után a vezetők a Táncművészeti Főiskola keretei között folytatták tanulmányaikat.
Az utánpótlás nevelésének új lendülete a 20. jubileumi műsor után kezdődött, amikor egy új generáció, a régi táncosok gyermekei léptek be az utánpótlás csoportokban. Ekkor alakult a Cifra Táncegyüttes – vezetői Gyurkó Erzsébet és Keltai Gábor, majd ebből kifejlődött ki a Porozó Kamara Táncegyüttes – vezetője Szabó István. E két csoport működése a Pötörke életének egyik legkiemelkedőbb időszakát jelentették, regionálisan és országosan is a legrangosabb eredményeket érték el:

Regionális néptáncfesztivál

arany oklevél 

Gyermek Néptánc Antológia

szereplés két alkalommal

Szarvasi Országos Szólótánc Fesztivál

4 táncos „Pántlika” illetve „Bokréta” díja
Szegvári Ildikóval a tatabányai Forgórózsa Népművészeti Központ vezetőjével együttműködve, összefogással rendeztünk jótékonysági gálaműsort a Tánc világnapján illetve a Nemzeti Összetartozás Napján több éven keresztül. Az 5 év alatt a felvidéki Alsóbodok és Szőgyén, a kárpátaljai Visk, az erdélyi Válaszút és a délvidéki Magyarkanizsa magyar oktatási intézményei számára gyűjtöttek több millió forintot városi, egyházi összefogással.
Az egyesület összlétszáma az utóbbi évtizedben 100 fő fölé emelkedett, jelenleg 240 tagot számlál. A 30 év alatt a műhelyünkben megfordult táncosok létszámát igen nehéz megbecsülni, de kb. 2000-3000 főre becsülhető. Az utóbbi évek újdonságai:

a népi ének és népi hangszeres oktatás bevezetése

a városban népszerű, az NKA által 10 éve támogatott , évente 10 alkalommal megrendezésre kerülő APRÓK TÁNCA sorozat gyerekek, családok, táncosok részére

3 éve a Tatai Patara Történelmi Fesztivál keretein belül „Sarkantyú peng, szoknya lebben” Nemzetközi Néptáncfesztivál szervezése, lebonyolítása

5 éve Tűzugrás megrendezése a Kálvária dombon

Nyári néptánctáborok szervezése, ahol nagyon fontos, hogy a gyerekekkel olyan helyre látogassunk el, ahol élő hagyományőrzéssel találkozhatunk.

Táboraink helyszínei: Szany, Alsóbodok, Bajna, Héreg, Bajót, Válaszút, Visa, Szék, Gyergyószentmiklós, Magyarbőd, Borzova, Várhosszúrét, Martos, Felsősófalva voltak.

Egyesületünk a táncpróbák helyszínének megoldására három éve házrészt vásárolt, amelyben egy kb. 70 nm-es táncterem került kialakításra. Az épületben a munkálatok jelenleg is folynak, terveink szerint a következő félévben már megkezdhetjük benne az oktatást. Ez az eredmény köszönhető Tata Város Önkormányzata, a közönség, a táncos szülők, támogatók nem kis összefogásának. Tavasszal jótékonysági bált rendezünk 3 éve a Pötörke-ház javára, ezzel is gyarapítva az adományok összegét. Jelenleg pályázattal is igyekszünk anyagi erőforrásokat találni. Az építkezés koordinátora, a Pötörke-ház ötletgazdája Varsányiné Balogh Melinda, aki óriási erőfeszítéssel, nagy családi és együttesi támogatással igyekszik véghezvinni terveit.

A tánc alá muzsikál évtizedek óta a Kincső zenekar, tagjai Szabóné Bottyán Ildikó, Szijj Gábor, Czufoka Gábor, Szabó Marcell.
A zenekar tagjai voltak még a hosszú évek alatt: Savanyu Katalin, Papp László, Tomasik Jenő, Nagy Zsolt, Marosvölgyi Ágnes, Kísérő zenekarunk továbbá a moldvai népzenét játszó Cserszömörcze zenekar, ahol az alapító tagok egykor szintén együttesünk tagjai voltak: Maknics Gyula Csaba, Pap Ferenc, Maknics Dóri, Maknics Márton, Neuwirth Éva, valamint zenésztársaik: Nagy Katalin, Móser Ádám és Móser Tamás.
Városi díjaink:

Tata Városáért Kitüntetés a Pötörke Táncegyüttesnek

Tata Városáért Kitüntetés ezüst fokozata – Gyurkó Erzsébet és Keltai Gábor néptáncpedagógusok részére

Városi Művészeti díjak a kiemelkedő eredményekért évente táncosainknak, pedagógusainknak

Megyei díj:

Príma Közönségdíj 2016

Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy a Príma Közönségdíjért köszönetet mondjunk minden szavazónknak, barátainknak, a szülőknek, városunk lakóinak. Minden szavazatért és támogatásért hálás köszönet! Értéket teremtünk, értéket hozunk létre az Önök segítségével. Köszönjük!

- Gyurkó Erzsébet
2016
a Pötörke Népművészeti Egyesület elnöke

A múlttól a máig, s reméljük még tovább…

Hogyan is kerültem a néptáncegyüttesbe? Nálam a népzene szeretetével kezdődött.
Még általános iskolásként citerán játszottam Dukony Ferenc tanár úr irányítása alatt az akkor alakult Kőkúti Általános Iskola citera csoportjában 1983-tól. Tagjai voltunk a Citerabarátok Körének (CBK), havonta Kőbányára jártunk találkozókra, ahol Pribojszky Matyi bácsi vezetésével összegyűltek az ország citerásai. Nyaranta Tiszakécskén felejthetetlen táborozásokon gyarapítottuk citerás tudományunkat, szívünkbe fészkelte magát a magyar népzene. Aztán ez valahol összetalálkozott a tánccal…
Székesfehérváron jártunk egy népzenei találkozón, ahol a táncház zárta a versenyprogramot. Ott már akkor is fantasztikus táncházi élet folyt, Botos József és Török Sándor neve fémjelezte azt. Beléptünk a nagyterembe, amely színültig tele volt néptáncosokkal. Ma már tudom, hogy széki négyest húzott a zenekar.

Nekem fantasztikus élmény volt látni, hogy ennyi fiatal mozdul együtt egy gyönyörű zenére. Kamaszként az is csodálattal töltött el, hogy a fiúk és lányok mit sem törődve kamaszodásukkal, boldogan táncoltak együtt...

A következő élményem, amire visszaemlékszem az volt, amikor középiskolásként már nem tudtunk citerapróbákra járni, de valami nagyon hiányzott. Illés Melinda gyermekkori barátnőmmel egymást erősítve végül rászántuk magunkat és elmentünk
egy Pötörke próbára a Jávorkába.

Ez egy nagyon nehéz lépés volt, sokan mesélek nekem már hasonlóról, hiszen bemenni egy már működő közösségbe, ott szívünket-lelkünket kitárni, előadni kiforratlan, ügyetlen mozdulatainkat, megszólaltatni énekhangunkat mások előtt…. Szóval ennek gátlásait csak az ismeri, aki valaha kipróbálta. A kezdeti félelmek aztán eltűntek, mert kedvesen fogadtak minket és nagyon-nagyon sok gyakorlással lettünk túl gátlásainkon. Kis kezdőként a nagy Pötörkéseket csodáltuk, boldogok voltunk, ha táncra kértek
minket, vagy ha bekerülhettünk egy-egy koreográfiába. A próbákon a hagyomány tiszteletén túl egymás elfogadását, szeretetét is megtanultuk. Túri György - és segítői: Gombik Gabriella valamint Kovács Éva - vezényelte a próbákat, nagy célokat tűzött ki nekünk és meg is valósítottuk azokat. Soha nem felejtem az első Pötörkés tagokat. Sokan még mindig részt vállalnak az együttes életében, rendezvényeiben, ilyen Berendi Viki, Szőke Szilvi,Gombik Gabó.

Mai napig emlékszem az első fellépésekre Tatán az Építők Parkjában, vagy Kisbéren, Székesfehérváron, ahol a Pötörke első közös élményei születtek. A minősítőre Tatabányán, a táncházra Kasznár Sanyiéknál, a beszélgetésekre a Fekete Macskában,
hiszen próbák után sem tudtunk elszakadni egymástól.

Azután telt-múlt az idő. A Pötörke táncpróbáin találkoztam először férjemmel, akivel az azóta eltelt közös életünket teljesen végigkísérte és befonta a Pötörke ágas-bogas fája. Nagyon jól van ez így. Az ágas-bogas fán kis bimbók születtek, ők is kicsiny koruktól ott botorkáltak körülöttünk a próbákon. Néha nehéz volt megoldani, megszervezni az életünket, a nagymamák ebben nagyon-nagy részt vállaltak, de amikor látjuk gyermekeinket jókedvűen táncra kerekedni a táncházban,látjuk, hogy boldogok és ők is igazi kis barátokra találtak a táncban, elégtételt kap a szívünk, s tudjuk, hogy iránymutatásként ennél többet nem adhattunk volna nekik!

Az első évtized zárásaként Túri György után nagy feladat várt Keltai Gáborra, aki átvette az együttes vezetését. Korábban asszisztensként sokféle feladatot kapott ugyan, de természetesen az nem ugyanaz, mint vezetni és irányítani valamit teljes felelősséggel. E munka egy részében én igyekeztem segíteni, a szervezési feladatokat átvállaltam. Miközben zajlott körülöttünk az élet – sorban végeztük az iskoláinkat, sorban jöttek az együttesben a házasságkötések, megteremtettük saját életterünket, születtek az újabbnál újabb kis Pötörkés gyermekek, az együttest vinni kellett tovább.

Volt aki rövidebb, volt aki hosszabb időre szakadt el tőlünk, de visszatérni mindig lehetett és kell is, hiszen ifjúságunk legszebb éveit töltöttük el együtt.

Nehéz időszakok is adódtak, amikor kicserélődött a tagság nagy része. Ilyenkor jóformán mindent elölről kellett kezdeni. Időnként aztán jött egy jubileum – mint az idei is – és ennek örömére összegyűltek a régiek. Most már – korunk előre haladtával - 5 év pillanatok alatt elszalad, s már várjuk a következő jubileumot!

Az utánpótlás nevelést mindig is fontosnak tartottuk, gyakorlatilag folyamatosan voltak utánpótlás csoportjaink.

A legnagyobb lendületet 10 éve vettük ebben a kérdésben, ugyanis a 20. jubileumkor már annyi saját Pötörkés gyermek ugrált körülöttünk a jubileumi próbákon, hogy Gombik Gabó kénytelen volt összegyűjteni és elvinni őket játszani, hogy mi próbálni tudjunk. Saját gyermekeink hozták létre a Cifra csoportot, amelyhez aztán még nagyon sok ügyes gyermek csatlakozott, s sikert sikerre halmoztak évekig. Gyakorlatilag ma már ők jelentik a Pötörke táncegyüttest. Szegvári Ildikó szavai csengenek a fülembe,
amit a 10. jubileum kiállításának megnyitóján mondott nekünk. Azt kérte, hogy menjünk a gyermekek közé és tanítsuk nekik a dalokat, a táncokat, mert ők jelentik a jövőt, s nélkülük nincs folytatás! Azt hiszem, eléggé igyekeztünk megfogadni e szavakat.

Lassan alakultak ki csoportjaink,de jelenleg már 7 korcsoportban 200 gyermeknek tanítjuk a táncot s a népi hangszeresek, népi énekesek is egyre bővülő létszámban dolgoznak. Átalakult az egyesület, már nem egy, hanem hét táncegyüttesről beszélünk a Pötörkén belül. Biztosítanunk kell a különböző csoportok számára a megfelelő viseletet, szereplési lehetőséget, táborozást.

Sok-sok feladatot és sok sikert, szépséget is jelent ez. Rengeteg segítőkész szülővel állunk kapcsolatban, akik különféle módon támogatnak minket. 

Öröm számunkra, hogy gyermekeiket elhozzák rendezvényeinkre, rendszeres próbáinkra. Öröm, hogy fontosnak érzik a hagyományok megismertetését az utókorral. Valamiért ösztönösen tudják, hogy a múlt ismerete a jövő záloga is egyben!

- Gyurkó Erzsébet

A hagyományőrzők tízparancsolata

I. Hű szívemmel, tetteimmel vagyok örököse hazám, szülőföldem hagyományainak.

II. Választok magamnak egy nemzeti hőst, akit példaként elfogadok.

III. Törekszem szülőföldem tájainak, értékeinek felfedezésére és ebben másokat is segítek.

IV. Kitartóan erősítem a szeretetet, amely családomhoz, barátaimhoz, védenceimhez fűz.

V. Jellememet magam is alakítom, adott szavamhoz hűséges maradok.
VI. Mindenütt segítek, ahol szükség van rám.

VII. Építem, erősítem azt a közösséget, ahová tartozom, ahol számítanak rám.

VIII. Védem a természetet, a tisztaságot.

IX. Igyekszem meglátni az igazságot, és bátor leszek, ha a gyengék, a kigyúnyoltak mellé kell állnom.

X. Olyan, gyökereimhez tartozó örökséget választok, amelynek megértem, elfogadom üzenetét.
 • Hogy milyennek láttam és látom a csapatot?

  Olyanok voltak a színpadon mindig, akiken a tánc öröme látszik, nem a mű mosoly, akik őszintén vidámak és sugárzók, és akik ugyanakkor nagyon komoly táncos teljesítményre képesek.

  Gábor Klára

  közművelődési szakember
 • A Pötörke együttes, vagy ma: Pötörke Népművészeti Egyesület mögött álló 30 év nagy mértékben járult hozzá csodálatos népi kultúránk megismeréséhez, megmutatásához, a következő generációkra való átörökítéséhez.

  Méltóak minden elismerésre. Köszönet illeti őket és további tevékenységükhöz sok sikert kívánok!

  Szegvári Ildikó

  a tatabányai Forgórózsa Népművészeti Központ
  szakmai vezetője, néptáncpedagógus, koreográfus
 • Gyurkó Erzsébet, Keltai Gábor nem a közmédia napi szereplői, hogy bárki ismerje és harsogjon tőlük a világ, mégis nagyon értékes emberek! Teszik a dolgukat, hűen a hivatásuknak megfelelően. Szívük-lelkük táncot jár. Olyan közösséget formálnak, ahol az ő emberi mivoltuk tükröződik vissza.

  Ők azok, akik szeretnek és szeretve vannak. 

  A Jó Isten áldását kérem e nagy Pötörke család munkálkodására! Isten éltessen sokáig titeket, sok egészséget kívánva hozzá!

  Méhes Kata

  néptáncpedagógus
 • Értékeket tartunk meg a Pötörkében és a Kenderkében is. Más utat választottunk, de célunk ugyanaz!

  Kedves Pötörkések! Isten adjon erőt munkátok folytatásához és még sokszor harminc évet!

  Kun Katalin

  a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola
  alapító igazgatója
 • ...a lelkes felnőttek mellett büszkeséggel töltött el a fiatalok látványa, akik nemcsak beszélnek, de tesznek is a hagyományápolásért, tisztelik, becsülik és szeretik őseink kultúráját. Amíg az ő és a hozzájuk hasonló fiatalok szemében ég a tűz, kebleikben helyén vannak az érzések, és fejükben a gondolatok, addig nincs okunk félni a jövőtől.
  Őrizzük hát népi kultúránkat, mint a szemünk fényét, mert 

  a tűznek nem szabad kialudni.“

  További munkátokhoz kívánok kitartó lelkesedést, elegendő erőt és sok-sok tapsot! Isten éltessen, Pötörke!!!

  Szarka Andrea

  a szőgyéni Iglice Néptáncegyüttes nevében
 • ...egyszer csak a próbákon találtam magam, és onnantól nem volt megállás, legalábbis 10 évig. Annyi élményt adott az aktív táncos időszak és a későbbi szervezéssel ügyvezetéssel telt idő, hogy gyakorlatilag egymást múlták felül...

  Sok erőt, kitartást, boldog és vidám perceket kívánok mindenkinek, aki a Pötörke szellemiségét tovább élteti!

  Találkozunk 5-10-15… év múlva is!

  Farkasdi László

  az egyesület volt képviselője, táncosa
 • A Pötörke nekem az összetartás erejét adja. A kitartó törekvések, a barátságok, egymás tiszteletben tartása, a sok nevetés, az együttlét öröme. Kezdetben az öröm volt, hogy létre jöhetett a közös táncolás, az első fellépések, a táncházak, az első karácsonyi műsor. Mindenkiben a lelkesedés, a kitartás.

  Hogy része lehetek ma is ennek, amit 30 éve elkezdtünk, ez ajándék.

  Gombik Gabó

          
 • Mi, érett táncosok jártuk és járjuk azóta is jól-rosszul táncainkat, de ennél mélyebb kötelék az, hogy rengeteg időt eltöltöttünk egymás társaságában. Nem véletlen az sem, hogy annyi házaspár lett közülünk. A legcsodálatosabb, hogy a gyerekeitek is itt táncolnak, zenélnek a Pötörkében, a folyamat nem szakad meg! Aki az együttlétnek ezt az örömét a mai fiataloknak is át tudja adni – valljuk be, ez ma sokkal nehezebb, mint ezelőtt 20-30 évvel - , nem dolgozott hiába, kedves Böbi és Ketya! És mi, „örök táncosok” példát tudunk mutatni, hogy negyven-, ötvenévesen is lehet folytatni!

  Kívánunk magunknak még sok egészségben, jókedvvel eltöltendő esztendőt az ÖRÖK PÖTÖRKÉBEN!

  Jónás Mónika

  egy „Örök Pötörkés"
 • ...ez alkalommal a nézőtéren ülve, eszembe jutott az izgalom, ami a hagyományos
  karácsonyi műsorok alkalmával minket is elragadott: a színfalak mögötti takarásban, a kicsik szájtátva nézik a félhomályban a várakozó, átöltöző, ruhát, kendőt, botot, kalapot keresgélő nagyokat, példaképeiket! A Kotyogók a mozgás, játék, tánc örömét élik át heti alkalmaikon, de sok esetben ez egy olyan elköteleződés kezdete, ami egy életen át tart. Te, Pötörke, ezt fontosnak tartod!

  Megérdemled, hogy otthonod legyen! Kívánom, hogy a következő születésnapodat már az új házban ünnepeld!

  Szőnyegné Szegvári Emese

  egykori Kotyogós,
  óvodapedagógus
 • Velem együtt gyermekem, Luca is részesévé vált ennek a közösségnek, aki először a Cifra együttesben, majd jelenleg a Pötörkében táncol.

  Anyaként a legnagyobb öröm és felemelő érzés gyermekemmel együtt megélni a tánc örömét, s az együttes hagyományőrző programjain részt venni.  Így mi is részesei lehetünk az átörökítés folyamatának, mely az ősi értékeket adja tovább generációról generációra.

  Selmeczi Ágnes

  óvodapedagógus
 • Régóta kapcsolatban állunk megyei táncegyüttesekkel, akiknek a zenei kíséretét látjuk el. Régi, jól működő kapcsolatok ezek. A bázis azonban a Pötörke.

  A gyökereink együtt fakadtak, rengeteg közös munka és élmény köt össze minket. Ketya-Böbi személyisége vezetőként olyan szeretet, alázatot és toleranciát sugároz, ami nélkül ez a közel 30 év nem működött volna.

  Köszönet érte!

  Szabóné Bottyán Ildikó

  a Kincső zenekar prímása
 • ...aztán Pötörkés szilveszteri bulikra emlékszem a Művházban. Barátságos és nagyon vicces emberekre, fantasztikus hangulatra annak ellenére, hogy sohasem táncoltam, csak élveztem a népzene, az énekszó, csujjogatások egyvelegét. Nem is tudom, hogyan csöppentünk mi oda először komáromi tinédzserként, de teljesen otthon éreztük magunkat. Pár év elteltével egy fesztivál végén hatalmas megtiszteltetés ért, a Kincső zenekar prímása szólított meg és invitált, hogy nagybőgőzzek velük. Ez a meghívás még nem a Pötörke kíséretére szólt, de innen már az sem volt messze. 
  A zenekarral együtt én is a Pötörke büszke saját zenésze lettem. 
  Sokféle formációban megfordultam, de Ildikó és a Kincső zenekar lett az, ami most már több mint 20 éve álladó örömforrás az én életemben is. És mivel ez az együttes – a Pötörke – a zenekar otthona is, a legszebb élmények ide kapcsolódnak.

  Szijj Gábor

  a Kincső zenekar nagybőgőse
 • Nagyon örültem, hogy az együttes munkáját énekes tapasztalatommal segíthettem, új dalokat tanítottam, s a Kincső zenekarral együtt énekeltem a Pötörke fellépésein.
  Hosszú lenne felsorolni, mennyi csodás élményben volt részünk. Gyermekeim megszületése után sajnos egyre kevésbé maradt idő a táncra, de több-kevesebb ideig mindhárom fiunk megélte e varázslatos világot, mely tudom, nem múlik el nyomtalanul. (Erre bizonyíték, hogy Ábris fiunk felnőtt fejjel tért vissza ismét a Pötörkébe).

  S habár magam már csak mint öreg táncos a jubileumi műsorban ropom veletek, a szívem mélyén örökké Pötörkés maradok!

  Isten éltesse a Pötörkét!

  Székelyné Szőke Szilvia

  a Csevergő énekegyüttes vezetője,
  népdalénekes
 • Mindig fontos volt nekem a magyar hagyományok őrzése és átadása minden korosztálynak valamilyen formában, legyen az színpadi produkció, tánctanítás, vagy táboroztatás. Sok más táncegyüttessel voltam kapcsolatban ezeken kívül is, szép létszámot és kimagasló eredményeket értek el mindnyájan.

  De a Pötörke, az más………

  Ezek az emberek, felnőttek és gyerekek, nem őrzik, hanem élik a hagyományokat. Életük természetes része. Maguknak táncolnak, amit persze mások is megnézhetnek és élvezhetnek, vagy tanulhatnak belőle,be is állhatnak, ha szeretnének.
  Mint azelőtt. Mint régen………
  Mindenki érzi ezt, aki már látta. Gyertek, nézzétek meg, vegyetek részt ti is, mindenkit várnak!

  Kovács Éva

        
 • A Pötörkében hihetetlen jó érzés volt az azonnali el-és befogadás. Fontos része volt a
  felnőtté válásomnak.
  ...
  A Pötörke egyike azoknak a közösségeknek, ahol a gyermek megtanulhatja, hogyan lehet tartással bíró ember, magyar ember, legyen az nő vagy férfi. A Pötörke egyike azoknak a közösségeknek, ahol az emberek tudják fennhangon, együtt énekelni a Himnuszt. Tegyünk érte, hogy ez a 30 éves közösség még sokáig fennmaradjon jókedvvel, bőséggel!

  Kutenics Péterné Szabó Krisztina

            
 • „Fehér László lovat lopott…”, „Most jöttem Gyuláról…” a két nóta, amelyeket minden bulin okvetlenül el kellett énekelni, óbégatni, ordítani a hangulat/idő függvényében.

  Egy zenekar ami innen nőtte ki magát és lesz jövőre 20 éves, és innen kapta a legtöbb támogatást, Melindának köszönhetően a második esélyt is. Nagyon sok jó élményt és helyenként a rosszat, ami ugyanúgy az ember javára vált és a helyes útra terelt.

  KÖSZÖNÖM

  Maknics Csaba

  a Cserszömörcze Együttes furulyása
 • Valaki nemrég azt mondta, hogy a Pötörke egy életforma. Ezt egy kicsit módosítanám: 
  A Pötörke maga az élet.
  Az emberek jönnek-mennek, de aki egyszer idetéved, az lazábban vagy szorosabban, de itt marad.

  30 évvel ezelőtt, még általános iskolásként kerültem ide. Már akkor is jó volt a társaság, figyeltünk, vigyáztunk egymásra. Aztán szerelmek szövődtek bent, szerelem érkezett kintről be, ami azóta is tart. Innen indult a családdá válás. Mert mára már egy család vagyunk.
  Kisebb-nagyobb megszakításokkal táncolunk ma is, táncolnak a gyerekeink. Táncolunk velük. Ezen a kívülállók csodálkoznak, de nekünk ez a természetes. Mert itt nincs kicsi vagy nagy, fiatal vagy öreg, csak TÁNCOS!

  Berendi Zoltánné Jenei Viktória

  Pötörkés táncos
 • ...aztán a próbák utáni élet , vagy éppen a fellépésekre utazás összekovácsolt egy elképesztően erős, összetartó brigádot. Örök barátságok, Szerelmek szövődtek, házasságok köttettek. Van ami azóta is tart, van ami kihűlt már. De úgy gondolom, hogy közös szívdobbanásokat mindenki érti, érzi még most is.
  ...
  A jubileumi gálára készülvén újra felizzítottuk magunkban azt a bizonyos tüzet. Lehet, hogy már a lábunkat nem tudjuk olyan magasra felemelni, vagy többször kell ugyanazt a koreográfiát megcsinálni, hogy mindenki a helyére kerüljön,de soha nem adnám fel ezeket a közös erőfeszítéseket, mert a hangulat, az érzés olyan, mint volt 10-15 éve, és remélem amilyen lesz majd még 20 év múlva is!

  Isten éltessen Pötörke még jó sokáig!

  Bakos Brigitta

  Pötörkés táncos
 • Boldog és büszke vagyok, hogy ez az együttes tette tartalmasabbá az életemet! Már nem vagyok aktív táncos, mégis ha találkozom a régi tagokkal (még ha nem is táncoltunk az együttesben azonos időszakban) megbízom bennük, őszinte szeretettel tudok feléjük fordulni, mert érzem, hogy valami összeköt…

  Van valami varázslat.

  Böbinek és Ketyának köszönet, hogy őrzik e varázst, mert látom Bence fiúnkat is, hogy bűvöli el a tánc, a zene és az együtteshez tartozás.

  Vígh Loretta

  Pötörkés táncos
 • A néphagyományoknak,népzenének egészen fiatal korom óta rabja vagyok.Máig emlékszem mennyire elvarázsolt az 1980-as tatai eszperantó találkozón fellépő néptánc együttes. Az évek teltek, felfedeztem Erdélyt és passzív résztvevője voltam sok táncházas megmozdulásnak. Ennek ellenére 1994-ig nem találtam magamban a bátorságot,hogy elinduljak táncolni. Ekkor Fekete József (Feki) barátommal elindultunk próbára. Életem egyik legjobb döntése volt. Sok embert ismertünk már az együttesből és akiket nem, azok személyében is remek BARÁTOKRA találtunk.

  Számomra a legnagyobb dolog amit a Pötörkétől kaptam az,hogy ha megszólal a mezőségi én is részese lehetek annak a csodának amit magyar néptáncnak hívnak.

  Pepó

  Pötörkés táncos
 • Sok dolog van, ami miatt azt mondhatnám, hogy jó volt a Pötörkében táncolni! Még gyerekként kerültem egy felnőtt társaságba, amely egészen biztosan jó hatással volt a jellemem fejlődésére.
  ...
  De én mégis (néha) azt gondolom, hogy tulajdonképpen nem is táncolni, hanem nevetni jártam a Pötörkébe. Remélem ezzel most nem bántottam meg senkit, aki közben esetleg táncolni is megpróbált megtanítani! Ezt is köszi persze!
  De azt is remélem, hogy még sokáig nevethetek rajtatok és persze néha ti is rajtam, de legfőképpen Veletek!!!!!

  Maknics-Harmath Márton

  Pötörkés táncos
 • Én viszonylag későn érkeztem a Pötörkébe. Számomra az volt benne a különös,hogy egy belső hívás késztetett erre. Egyszerűen éreztem, hogy mennem kell, és itt szeretnék táncolni. Összeszedtem hát a bátorságom, és mentem. Nagyon nem bántam meg.

  Szívmelengető közösségre találtam, melyet nemcsak a tánc szeretete tart össze. Számomra példaértékű, ahogyan Böbi és Ketya összehangolt vezetői munkája. Látszik, hogy igazi hivatásként élik a tánctanítást. Ezt másként nem is lehet. Az eredmény pedig a rengeteg mosolygós arcon látszik.

  Hálás vagyok a rengeteg csodás élményért,amelyeket itt kaptam,és fogok kapni.

  Timár Rita

  Pötörkés táncos
 • Emlékszem szerelmekre, barátságokra, elválásokra, különválásokra, és nem felejtem el, amikor azt kellett mondanom, hogy abbahagyom az aktív táncot. Ezeken a dolgokon végig csorogtak az öröm és a bánat könnyei, hisz ez az élet.
  A Pötörke egy, ma már többgenerációs család, amihez az én saját családom létrejötte is egy kicsit kapcsolódik. Nahát, ezek szerint nem is egy családom van! De ami a legjobb, rajtam kívül ezt még sok Pötörkés is elmondhatja magáról!

  Még sok Boldog Születésnapot Pöööötttööörkeeeeee, amihez húzza a talpalávalót a Kincső zenekar és a Cserszömörcze együttes!!!!!!!

  Molnár Tamás Lemmy

  Pötörkés táncos
 • Olyan régi baráti szálak kötnek ide mindnyájunkat, ami máshoz nem hasonlítható, erős kötelék.

  Nagyon büszkék vagyunk a gyermekeinkre, hogy ebben a rohanós, rengeteg lehetőséget kínáló világban ők is itt érzik jól magukat, itt találtak közösségre. 

  Köszönet érte mindazoknak, akik ezért rengeteget dolgoztak az évek folyamán!

  Illés Melinda

  Pötörkés táncos
 • Csodás pár évet töltöttem közöttetek, és most évtizedek elteltével ajándéknak fogom fel ezt a lehetőséget... Vannak, akikkel naponta találkozunk akár a hétköznapi tennivalók kapcsán, akár az iskolákban, ahová gyermekeink együtt járnak, a pechesebbekkel időnként a munkahelyemen,de olyan is akad,akit szinte 20 éve nem láttam... És semmi nem változott!

   Ugyanaz a zene, ugyanazok a táncok, ugyanazok a barátok...az emlékek és a jelen összemosódnak a próbákon. A gyerekek este érdeklődve -időnként morcosan nézik, hová oson anya már megint "kopogós" cipőben,és én már előre nagyon büszke vagyok,hogy megmutathatom nekik fiatalkorom talán legfontosabb részét a fellépésen.

  Őszintén hálás vagyok Nektek ezért!

  Maknics Dóri

  Pötörkés táncos
 • ...elhatároztam, hogy azért, hogy a táncházakban én is tudjak táncolni, elkezdek járni a próbákra. Sikerült néhány tánc alapját elsajátítanom, sőt egy-két fellépésen is részt vettem, bár igen furcsán éreztem magam a számomra profi táncosok között. A Pötörke révén a néptánc és a néphagyományok megőrzése megélhető, személyes élménnyé válik.

  Büszkeséggel és örömmel tölt el, hogy Vince fiunkat a népi hegedűs tanítványok sorában tudhatjuk, remélem egyszer a táncosok közösségének is tagja lesz.

  Kutenics Péter

  Pötörkés táncos
 • Örök köszönet mindenkinek mindenért, leginkább azért, mert Nélkületek és a Veletek megélt élmények nélkül sokkal kevesebb lennék!

  Kívánom, hogy legyen még legalább ennyi szép és szórakoztató élményünk együtt a jövőben is!
  MARADJATOK, akarom mondani, MARADJUNK EGYÜTT!!!

  Boldog szülinapot Pötörke!

  Karkusz Andrea

  Pötörkés táncos
 • Számomra a felsírásommal kezdődött. Édesanyám Bottyán Ildikó prímása a Kincső zenekarnak, mely egyidős a Pötörkével. Édesapám valamivel később csatlakozott a csapathoz. Húgommal, Kincsővel egy remek közösségbe születtünk és itt is nőttünk fel.

  Emlékeim, a női öltözőből indulnak útnak, ide mindig körültekintően léptem be. 4-5 éves korom körül aztán mosolyogva kitessékeltek onnan, mondván, hogy keressem meg a kisautóimat. Kicsit bántam, de a férfiöltöző is tele volt érdekes dolgokkal. Többek között itt tanultam meg, hogyan kell törölközővel ügyesen megtörölni a hátam.
  ...
  Jelen pillanatban, 18 évesen a Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatójaként járok haza az anyaegyütteshez örömmel, ha az időbeosztásom engedi.
  PÖTÖRKE! Isten éltessen még száz évig!

  Szabó Marcell

  Pötörkés táncos
 • Csodálattal adózom mindazon táncosok előtt, akik hatalmas lendülettel, fáradtságot nem sajnálva, időt, energiát tudnak teremteni arra, hogy életben tartsák, fejlesszék, gondozzák a tánccsoportot. Szervezik, lebonyolítják a táncházakat, rendezvényeket.

  Színvonalas városi rendezvényekkel adnak lehetőséget arra, hogy gyerekeinkkel is megélhessük gyökereinket. Hálás vagyok érte! Talán maguk sem tudják, mennyivel gazdagabbá teszik ezzel városunk kulturális életét, milyen sokat adnak a kisgyermekes családoknak, tatai lakosoknak, nekem. 

  KÖSZÖNÖM. KÖSZÖNJÜK.

  Farkas Baranyai Kinga

  Pötörkés táncos
 • Eddigi életem jelentős hányadát sikerült Pötörkésként leélnem. Erre mindig is büszke voltam, leszek, vagyok… Az élet úgy hozta, hogy már nem vagyok aktív tag.. Jó volt egy ilyen tagja lenni. Nagyon sokat adott nekem, amiért köszönettel tartozom!

  Régi sztorit nem írok, mert azt meghagyom másnak. Viszont kívánok az összes mostani, jövőbeli, régi táncosnak sok új sztorit együtt, amit majd a következő jubileumokon meg tudnak osztani egymással!

  Isten éltessen még sokáig Pötörke!

  Gyurkó Dénes

  Pötörkés táncos
 • Amikor idekerültem, egyből beleszerettem a néptáncba, hagyományőrzésbe és ez mindmáig tart. Emlékszem az első lépésekre, táncokra kicsiként. Az első táncórákra. Böbi és Ketya áldozatos, türelmes és kitartó munkájának köszönhető. Rengeteget köszönhetünk nekik szakmailag és emberileg is. A próbák… az egyik legjobb dolog az egészben. Amikor egy iskolával vagy munkával eltöltött fárasztó hét után péntek este elmegyünk próbára, találkozhatunk a jó barátokkal, táncolhatunk egy jót… ilyenkor az összes gond, baj elillan.

  Úgy gondolom, hogy nekem a Pötörke lett a második családom és még sokáig szeretnék e családnak a tagja lenni.

  Györke Zoltán

  Pötörkés táncos
 • ...együtt a gyerekekkel izgulni, öltöztetni őket, hajat fonni, hallgatni az éneküket leírhatatlan élmény volt. Olyanok, amikre szerintem az összes szülő szívesen emlékszik vissza. Részesei voltunk fesztiváloknak, néptánc antológiáknak, szólótáncversenyeknek.
  ...

  Nem lehet elégszer megköszönni Böbi, Ketya és Oszi munkáját és lelkesedését!

  Remélem még nagyon sok fellépést végignézhetek általatok!

  Barti Veronika (Roni)

  Pötörkés szülő
 • A mai elektronikus, „facebook” világban, még nagyobb szerepe van a valódi emberi kapcsolatoknak, a családnak. A Pötörke egy olyan nagycsalád, ahol még számít a hagyomány, érték a szeretet, az összetartozás, az egymásért tenni akarás.

  Ezek azok a gyökerek, melyek megszilárdítják gyermekeinkben azokat a mindennapi értékeket, melyek későbbi életükben is vezetni fogják Őket.

  Köszönjük, hogy vagytok nekünk!

  Török család

  Pötörkés család

 • ...először óvodásként Bartók Anikóhoz járt, és emlékszem én is nagyon szerettem hallgatni, amikor Anikó mesét mondott vagy énekelt a gyerekeknek. Azóta már lassan 7 év eltelt és örülök, hogy a Pötörke az életünk részévé vált.

  Látom Annán a pozitív hatásait, az érdeklődésén, az értékrendjén és remélem, hogy azzá a fiatal lánnyá érik, aki majd továbbviszi ezeket az értékeket. De nemcsak neki, hanem nekem és családunk tagjainak is sok szép pillanatot okozott a Pötörke az évek során a különböző rendezvényein.

  Németh Ildikó

  Pötörkés szülő
 • Amikor Flóra táncolhat, énekelhet, akkor ragyog; arca, szíve boldog, és ha tehetné, sokkal több időt töltene táncos cipőjében, legalább két alsószoknyában.

  Amellett, hogy a Pötörkével töltött idő formálja, gazdagítja személyiségét, kishúgát is ösztönzi ennek a szép örökségnek a követésére és rengeteg kedves emléket szereznek ezzel nekünk akár a fellépéseken, akár itthon a szobában játék közben egy rögtönzött énekprodukcióval.

  Temesi Dorottya

  Pötörkés szülő
 • A 30 éves jubileumi műsor éppen a házassági évfordulónkra esett. Böbikének csak annyit írtam, hogy romantikusabb évfordulónk volt már, de felemelőbb nem is lehet soha. Jó volt ott lenni, büszkén, hogy már én is csapattag lehetek.

  Szegvári Emesének örök hálám, hogy a lányaimmal ennyire megszerettette a táncot. Böbinek és Ketyának köszönöm hogy vannak. Melinek és minden pötörkésnek, hogy ilyen befogadóak. 

  Szóval köszönöm, hogy mi is részesei lehetünk ennek a különleges csapatnak.

  Tóth Ágnes

  Pötörkés táncos
PÖTÖRKE NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET I TATA I Minden jog fenntartva!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram